Actualiteiten

Statements over Heidens/Pagan gerelateerd onrecht in de wereld

Ten eerste is ieder persoon vrij om te denken en geloven wat die wil en zich aan te sluiten bij een groep danwel organisatie die hiermee overeenstemt. Wij voelen ons net zo vrij om ons te distantiëren van mensen, groepen en organisaties die mensen niet toelaten op grond van hun afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur en seksuele geaardheid. Tevens veroordelen wij en distantiëren wij ons van mensen, groepen en organisaties die geweld propageren en uitvoeren tegen mensen, groepen en organisaties van een ander gedachtengoed, cultuur, geloof en religie.


Christchurch Nieuw Zeeland

We verafschuwen, veroordelen en distantiëren ons van de daden en het gedachtengoed van de aanslagplegers in Christchurch in Nieuw Zeeland. Een aanslagpleger had heidense runen en andere heidense symbolen op z'n geweer en verwijst in het manifest waarin de aanslag gemotiveerd wordt naar het heidense gedachtengoed van Europa. Deze mensen begrijpen niets van het heidendom en het overgrote deel van de heidenen en paganisten distantiëren zich van hun denkbeelden en verschikkelijke acties!
We willen de nabestaanden bij deze condoleren en hen onze steun betuigen.
Zie: RTLnieuws.nl 15 Maart 2019 en Wikipedia.

Asatru Folk Assembly

De Asatru Folk Assembly is een Noord Amerikaanse organisatie die openlijk niet-blanken en LGBT mensen weigert toe te laten. Wij distantiëren ons van deze beweging, van hun gedachtengoed en hun acties.
Zie: Asatru Folk Assembly,   Declaration127.com en Wikipedia.

NMR, de 'Scandinavische verzetsbeweging'

Rechts extremistische groep die gebruikt maakt van de Tiwaz rune (omhoog wijzende pijl) van de Noorse God Tyr. We distantiëren ons van deze beweging, van hun gedachtengoed en hun acties.
Zie: Trouw 16 Jan.2018 en Wikipedia.

Soldiers of Odin

Extreem rechtse beweging uit Scandinavië waarvan een tak in Nederland zich tegen vluchtelingen keert. Wij distantiëren ons van deze beweging, van hun gedachtengoed en hun acties.
Zie: HLN.be 3 Aug.2016,   RTLnieuws 20 Juli 2016 en Wikipedia.

Holy Nation of Odin

Wij distantiëren ons van bewegingen zoals de Holy Nation of Odin, die alleen blanken toelaten en contact met niet-blanken afwijzen. We distantiëren ons van hun gedach­ten­goed en acties.
Zie: Trouw 3 Dec.2015 en Human 9 Dec.2015