De Keltische Godenrassen

Een kennismaking met de Fir Bolg, de Fomóiri en de Tuatha Dé Danann

In het oude Ierland leefden het Godenvolk van de Fir Bolg. De Tuatha Dé Danann kwamen naar Ierland en eisden de helft van land op, wat door de Fir Bolg geweigerd werd. Er volgde een oorlog tussen de Fir Bolg en de Tuatha Dé Danann die bekend werd als de eerste slag van Mag Tuired. Koning Nuada van de Tuatha Dé Danann raakte bij deze slag z'n arm kwijt. De Fir Bolg verloren de slag en hun koning Eochaid werd gedood door de Morrigan van de Tuatha Dé Danann. De Fir Bolg worden echter niet uit Ierland verdreven maar mogen een provincie kiezen, waarna ze vrede sluiten.

Doordat koning Nuada zijn arm kwijt was kon hij het koningschap niet meer op zich nemen. Hierdoor werd Bres koning; zoon van de Godin Ériu van de Tuatha Dé Danann, naar wie Ierland (Eire) vernoemd is. De vader van Bres was Elatha, koning van het Godengeslacht der Fomóiri. Bres was een wrede koning wiens voorkeur duidelijk bij de Fomóiri lag en die de Tuatha Dé Danann onderdrukte. De Fomóiri worden vaak als een lelijk reuzenvolk gezien en soms vergeleken met het reuzenvolk de Jötun van het Noorse pantheon.

Toen koning Nuada weer beschikte over een volledig functionerende (zilveren) arm, kon hij het koningschap weer op zich nemen. Bres nam dit niet en zocht steun bij andere Fomóiri leiders, hij kreeg steun van Balor. Dit monde uit op een oorlog tussen de Fomóiri en de Tuatha Dé Danann, wat later bekend werdt als de tweede slag van Mag Tuired.
In deze slag speelt de God Lugh een belangrijke rol. Lugh is een zoon van de Fomóiri Eithne, dochter van Balor. Lugh's vader is Cian van de Tuatha Dé Danann.
Lugh werd echter opgevoed door de Godin Tailtiu van het volk de Fir Bolg.
In deze tweede slag van Mag Tuired wordt koning Nuada gedood door Balor en later in de slag weet Lugh z´n grootvader Balor te doden. Deze strijd werd onder leiding van Lugh gewonnen door de Tuatha Dé Danann.   Na de dood van Nuada was Lugh gedurende 40 jaar koning van de Tuatha Dé Danann.

We zien dat de verschillende Godenvolken de Fir Bolg, de Fomóiri en de Tuatha Dé Danann soms met elkaar overhoop liggen en ook relaties met elkaar aangaan waaruit nageslacht voortkomt. Mooi voorbeeld is de God Lugh, wiens moeder tot de Fomóiri behoort en z'n vader tot de Tuatha Dé Danann en dat de God Lugh opgevoed werd door een Godin van het volk der Fir Bolg. Met de God Lugh zien we dus een genetische vermenging tussen twee Godengeslachten en doordat hij opgevoed werd door een Godin van de Fir Bolg was Lugh ook vertrouwd met hun cultuur.
De verschillende Keltische Godenvolken vermengden zich met elkaar, streden met elkaar, verdeelden het land onderling en sloten weer vrede. Het is soms lastig te achterhalen tot welk volk een bepaalde God of Godin nu behoort. Dat sommige mensen uit deze oude overleveringen halen dat het vermengen van verschillende culturen en volken onwenselijk zou zijn is onbegrijpelijk en nergens op gebaseerd!
Deze onjuiste voorstelling van zaken is hiermee dan ook bestreden!