Europeanen

De geschiedenis van het ontstaan van de Europese volken

Neanderthalers

De Neanderthalers die tot ruim 40.000 jaar geleden in Europa leefde, mengde zich met de moderne mens die naar Europa kwam (Zie AD.nl Juni 2019, NRC.nl Dec.2018 en Wikipedia).
De moderne mens, de Homo Sapiens ging dus relaties aan met andere volken, zoals de Neanderthalers. Uit deze relaties kwam nageslacht voort en er vondt waarschijnlijk ook een culturele uitwisseling plaats. Zodoende heeft iedereen in Europa nog zo'n 2% DNA van Neanderthalers.

De Moderne Mens

De eerste moderne mensen in Europa waren mensen met een donkere huid, die o.a. de prehistorische kunst in de grotten van Lascaux maakten en de Venusbeeldjes in Duitsland en Frankrijk. Uit onderzoek blijkt dat de moderne Europeanen afstammen van drie volken; vanuit het Midden Oosten trokken boeren duizenden jaren geleden naar Europa.
In Europa leefde op dat moment al tienduizenden jaren groepen jagers-verzamelaars, die gekenmerkt werden door een donkere huid en lichte ogen (Volkskrant, Mei 2018).
Vanuit Siberië trok een deel van een oud Noord-Euraziatisch volk naar Europa. Mensen vanuit deze drie verschillende volken gingen relaties met elkaar aan, waaruit nageslacht kwam en er vondt waarschijnlijk ook een culturele uitwisseling plaats.
De huidige Europese bevolking bevat zo'n 80 procent van het DNA van de eerste twee genoemde volken en zo'n 20 procent van het DNA van het Noord-Euraziatisch volk. (ArcheologieOnline.nl en Nature.com).
Recent wetenschappelijk onderzoek; de paleogenetica, bevestigd wat al bleek uit archeologisch en taalkundig onderzoek: Europa is al sinds de IJstijd een smeltkroes van verschillende volken uit Afrika, het Midden Oosten en de Russische steppe (Zie NationalGeographic.nl)

Moderne Europeanen

Alle moderne Europeanen hebben dus het DNA van verschillende volken in zich, de verschillende Europese talen hebben elkaar beinvloed en we hebben gebruiken van verschillende culturen overgenomen. Onze voorouders waren pragmatisch, wat nuttig was werd overgenomen. Verschillende volken en culturen vermengden zich. Dit is het voorbeeld van onze voorouders, evenals van de Noorse Godenvolken en de Keltische Godenvolken. Sommige mensen zijn er op tegen dat verschillende volken en culturen zich zouden mengen.... te laat! Onze voorouders doen dit al sinds het begin van de mensheid!