Vluchtelingen

Vluchtelingen en de druk op de huurwoningen en de zorg

Update: april 2024       

Veel gehoorde kreten zijn dat de vluchtelingen onze woningen krijgen waardoor wij, de huidige Ne­der­lan­ders, nog langer op een woning moeten wachten. Ook hoor je dat de vluchtelingen zoveel kosten dat we onze bejaarden in verzorgingshuizen nauwelijks nog fatsoenlijke zorg kunnen bieden!
Een nader onderzoek, dat hieronder te lezen is, laat echter zien dat er van deze stellingen tot op heden (sept.2022) niets klopt. Zwakkere groepen in de samenleving worden op deze manier tegen elkaar uitgespeeld: verdeel en heers!
Dit zijn zieke, misselijkmakende politieke spelletjes!

Vluchtelingen en huurwoningen

Erkende vluchtelingen zijn daarmee Nederlanders en hebben net als andere Nederlanders met een urgentie-verklaring voorrang bij het verkrijgen van sociale huurwoningen. Er is echter een tekort aan sociale huurwoningen en daarom zijn er zijn lange wacht­rijen. Daar krijgen dan dus die vluchtelingen de schuld van.

In 2014 kregen 18.620 asielzoekers een verblijfsvergunning (CBS) en daarmee een urgentie voor een sociale huurwoning.
In 2014 zijn er zijn in Nederland 2,4 miljoen sociale huur­woningen.   Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat deze 18.620 vluchtelingen zo'n 0,75% van die 2,4 miljoen woningen per jaar toegewezen krijgen.
Dat is dus minder dan 1% !!! In 2016 hadden we een piek van 34.250 asielzoekers die verblijfsvergunning kregen (CBS). We wisten tot in 2016 niet hoeveel mensen er landelijk gezien op een woning wachten, dat werd niet bijgehouden! De Woonbond meld in mei 2016 dat er nu voor het eerst onderzoek is gedaan naar hoeveel mensen er op een huurwoning wachten. Het rapport geeft echter geen landelijke cijfers, maar kijkt naar verschillende regio's.
Het overheidsrapport vermeld dat in de regio Amsterdam, Haaglanden en de Rijnmond totaal zo'n 587.137 wo­ning­zoe­ken­den ingeschreven stonden. Dat maakt het landelijke aantal van 34.250 vluchtelingen in 2016 dus 5,8% van het aantal woning­zoe­kenden in deze drie regio's! Nu was 2016 een jaar met een zeer hoog aantal erkende vluchtingen, in 2014 waren dat er 18.620, zo'n 3,1% van het aantal woningzoekenden. Landelijk gezien zal het percentage vluchtelingen van het totale aantal woningzoekenden dus zeker minder dan 1% zijn.
Dus die langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden in ieder geval niet door de vluchtelingen veroorzaakt.

Dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen langer zijn geworden heeft dan ook een andere oorzaak. In 2013 waren er in Nederland totaal 375 woningbouwcorporaties die totaal 2.277.246 huurwoningen hadden, dat was in 2014 met ruim 1800 huurwoningen verminderd naar 363 woningbouwcorporaties die samen totaal 2.275.389 huurwoningen hadden. In 2018 hadden de woningbouwcorporaties nog 2.268.383 huurwoningen in beheer, bijna 9000 huur­wo­nin­gen minder dan in 2013! (zie AedesDatacentrum.nlCBS.nlCBS.nlFTM.nl 2023FTM.nl 2024  en  Wikipedia).
Het aantal huurwoningen dat beschikbaar is verminderd dus terwijl er ieder jaar meer mensen een huurwoning zoeken!

Woningbouwcorporaties moeten sinds 2013 ook een ver­huur­ders­hef­fing betalen wat in 2017 maar liefst 1,7 miljard voor de schatkist moet gaan opbrengen. Daarbij zijn in 1997 de objectsubsidies afgeschaft, waardoor de woningbouwcorporaties minder sociale huurwoningen zijn gaan bouwen. Tevens zijn de woningbouwcorporaties sociale huurwoningen gaan verkopen om alle kosten te kunnen blijven dekken. Sociale huurwoningen die leeg kwamen werden opgeknapt en meteen fors duurder weer verhuurd, waardoor er steeds minder betaalbare huurwoningen kwamen (zie: FTM.nlVolkskrant en Joop.nl).

Wanneer we de cijfers zo bekijken zijn het dus niet de vluchtelingen die het probleem met de sociale huurwoningen veroorzaken maar is het beleid van het kabinet het probleem en maken de vluchtelingen dit probleem nog geen 1% erger!
(zie ook: De Haas Blz.180-186, 191-194Hochstenbach Blz.57-62, 66-67  en  VPRO.nl Tegenlicht)

Vluchtelingen en de kosten van de zorg

Dat bejaarden in verpleeghuizen in hun eigen ontlasting moeten zitten omdat er niet genoeg personeel is om te helpen vanwege be­zui­nig­in­gen zou mede veroorzaakt worden door de kosten voor de vluch­te­lin­gen.
In 2014 gaf de overheid 95 miljard euro uit aan de zorg.
In 2015 gaf de overheid slechts 0,8% meer uit aan de zorg dan in 2014 (bron: CBS), dus ruim 95 miljard euro. De zorgkosten van asielzoekers bedroegen in 2015 zo´n 70 miljoen euro.
Dat lijkt een groot bedrag maar dat is dus slechts 0,08% procent van de totale zorgkosten over 2015. In 2016 zijn er echter meer asiel­zoe­kers waardoor de zorgkosten voor deze asielzoekers zal stijgen naar 130 miljoen euro, dus bijna een verdubbeling van de kosten. Doch die 130 miljoen euro zijn dan nog altijd slechts 0,14% van 95 miljard euro! De spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat!

Dat de zorgkosten voor de asielzoekers de zorg in de bejaarden- en verpleeghuizen onder druk zou zetten is dus volslagen onzin.
Sinds in 2006 het ziekenfonds door het kabinet werd afgeschaft zijn de zorgkosten gestegen van 48,3 miljard in 2006 (CBS) naar 95 miljard in 2015 (CBS) en is de premie die men zelf voor de zorgverzekering moet betalen drie keer zo duur geworden!
Dat is toch iets meer dan de 0,14% zorgkosten voor asielzoekers en vluchtelingen zou ik zeggen!!!

Met de stijging van de kosten in de zorg hebben de vluchtelingen niets te maken! De stijging van de kosten in de zorg heeft wel te maken met de liberalisering van de zorg en de marktwerking in de zorg. De verschillende lagen managers en topmanagers in de zorg zijn ook een behoorlijke kostenpost.
De zorg draait nu voornamelijk om geld, om winst maken en minder om de mensen, om het geven van goede zorg...
(zie ook: De Haas Blz.180-186, 196)

Conclusie

De informatie in dit artikeltje laat zien dat de vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen totaal geen invloed hebben (althans minder dan 1%) op de wachtlijsten voor huurwoningen en de problemen in de zorg. Deze problemen komen geheel voor de rekening van het beleid van onze regering; oorzaken zijn o.a. de marktwerking en dure managers! Vluchtelingen, zorg­be­hoe­ven­den en woning­zoe­ken­den tegen elkaar uitspelen is een ziek verdeel en heers spelletje van politici waarvan we nu weten dat daar totaal niets van klopt!
Deze onjuiste voorstelling van zaken is hiermee dan ook bestreden!

Update September 2022

Dit jaar spreekt men van een crisis in de vluchtelingenopvang, in Ter Apel moeten veel vluchtelingen buiten slapen omdat er een gebrek is aan slaapplaatsen, en omdat vluchtelingen uit Oekraine versneld een verblijfsvergunning krijgen en woningen toegewezen worden, zouden de vluchtelingen een extra grote druk op de woningmarkt uitoefenen.
(Bronnen: BNNVara.nlNOS.nlNRC.nlNU.nlOneWorld.nl)

Zoals we hierboven al zagen was het aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning kreeg in 2014 18.620 mensen, in 2015 waren dat er veel meer, namelijk 31.085 mensen. In 2016 hebben 34.250 vluchtelingen een verblijfsvergunning gekregen, in 2017 zijn dat 25.815 mensen, in 2018 totaal 12.445 mensen, in 2019 nog minder mensen: 11.890 verblijfsvergunningen, in 2020 zijn dat 14.045 vluchtelingen die een verblijfsvergunning kregen en in 2021 krijgen 24.705 mensen een verblijfsvergunning  (Bronnen: CBS.nl  en  Vluchtelingenwerk.nl).

We zien dus schommelingen in de loop der jaren, die echter nooit tot problemen hebben geleid zoals we die dit jaar zien.
We zagen een piek in 2015 en 2016 van vluchtelingen die een verblijfsvergunning kregen, na deze piek zijn veel opvangcentra weer gesloten, waardoor er nu problemen ontstaan. Waren er in 2015 en 2016 respectievelijk nog 105 en 113 opvangcentra, dat werdt daarna afgebouwd naar rond de 70 opvangcentra in de periode van 2017 t/m 2021, waardoor we in 2022 in de problemen kwamen. Betrokken mensen die in overleg met de betrokken instanties een aktie starte om de vluchtelingen die buiten sliepen van een tentje te voorzien, zagen dat deze tentjes vreemd genoeg weer weggehaald werden door de overheid. Het beleid van de overheid blijkt de problemen rond de vluchtelingen eerder te verergeren dan op te lossen...
 (Bronnen: NJI.nlNRC.nlNU.nlOmroepBrabant.nlOogTV.nlVluchtelingenwerk.nl)

Ik hoor en lees uit verschillende bronnen dat er dit jaar niet echt veel meer vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen in vergelijking met voorgaande jaren, de cijfers voor 2022 zouden vergelijkbaar zijn met de situatie in 2015. De problemen met de eerste opvang van vluchtelingen en het vinden van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zijn problemen die al vele jaren spelen. De problemen blijken veroorzaakt te worden door politiek beleid; het sluiten van opvangcentra en beleid waardoor het aantal huurwoningen sterk gedaalt is, zoals we dat hierboven in dit artikeltje al gezien hadden.
(Bronnen: deCorrespondent.nlFTM.nldeKanttekening.nlNJI.nlNieuwsuurNOS.nlOneWorld.nl  en dit YouTube filmpje)

De val het het kabinet Rutte IV

In juli 2023 viel het kabinet Rutte IV, de aanleiding zou zijn dat men het niet eens kon worden over het punt rond de gezinshereniging van assielzoekers; de nareis op nareis mogelijkheid. De VVD zag dit als een probleem terwijl andere (Christelijke) partijen deze gezinshereniging als een basisrecht zagen waaraan ze niet wilden toornen. De VVD maakte van dit nareis op nareis punt een hard punt waarover het kabinet dan uiteindelijk zou vallen.

Wanneer we de cijfers bekijken om hoeveel mensen dit nu dan gaat, blijkt dit om nog geen 70 personen per jaar te gaan; de cijfers van de IND laten zien dat vanaf 2019 tot en met 2023 er totaal 350 verzoeken zijn gedaan door nagereisde mensen die familieleden wilden laten nareizen. 350 gedeeld door 5 jaar is gemiddeld 70 personen per jaar. Ook die gezinleden die nareizen naar aanleiding van verzoeken door nagereisde mensen kunnen weer mensen laten nareizen, nareis op nareis op nareis; uit de cijfers van het IND blijken in de periode van 2020 t/m 2023 totaal 30 mensen een verblijfsvergunning gekregen te hebben via deze nareis op nareis op nareis procedure, dus ongeveer 7 mensen per jaar. (Bron: IND.nl)

Volgens Dilan Yesilgöz, Mark Rutte zou het kabinet echt gevallen zijn omdat men het niet eens kon worden over dit gezinsherenigingspunt: zoals de VVD het voorstelde zou het om duizenden personen per jaar gaan. Dit bleek echter des-informatie te zijn, aangezien het om zo'n 70 personen per jaar gaat gedurende de afgelopen vijf jaar volgens de cijfers van het IND; een microscopische druppel op de gloeiende plaat. Dat de VVD het kabinet heeft laten vallen om zo'n onbenullig item is on­voor­stel­baar; óf men was totaal onkundig (na vele kabineten regeren!) over het aantal mensen dat via de gezinsherenigingsprocedure naar Nederland komt, of men speelde bewust een politiek spelletje om kiezers bij o.a. de PVV weg te halen met harde anti-migratie stantpunten; dus door middel van des-informatie. Gezien het waarheidsgehalte van eerdere uitspraken van Rutte kunnen we redelijkerwijze vaststellen dat Dilan Yesilgöz deze traditie voortzet en dus bewust des-informatie verspreid rond het aantal mensen dat een verblijfsvergunning krijgt via deze nareis op nareis procudure.
(Bronnen: deCorrespondent.nlFTM.nlIND.nlNOS.nl)

Conclusie

Het lijkt wel alsof de problemen rond de vluchtelingen in Ter Apel deze jaren (2022-2024) bewust door de politiek zijn gecreërt om zodoende vluchtelingen te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Sommige media en politieke partijen gaan hiermee aan de haal alsof er ineens een enorme vluchtelingen toestroom is die bovendien een grote druk uitoefenen op de woningmarkt. We hebben laten zien dat hier niet zoveel van klopt, vluchtelingen vormen tot op heden nog steeds minder dan 1% van de woningzoekenden die op een sociale huurwoning wachten. Er wordt nog steeds een ziek verdeel en heers spelletje gespeelt en angst gezaaid en dit lijkt nu wat meer main-stream te gaan worden. Sick! De VVD heeft in 2023 het kabinet laten vallen op nareis op nareis assielzoekers; dat zijn dus 70 mensen per jaar. Onvoorstelbaar! De VVD legitimeert hiermee onjuiste PVV en FvD standpunten mogelijk om kiezers bij hen weg te halen, maar dus ten koste van de (70) assielzoekers. Sick! Deze onjuiste voorstelling van zaken is hiermee dan ook bestreden!